UltraNet. Oplossingen voor webhosting en supersnel Internet toegang!
 4/18/19
   
   Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze website.

LET OP: LEES DEZE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE S.V.P. AANDACHTIG DOOR. DOOR HET GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE GAAT U ACCOORD MET DEZE VOORWAARDEN. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ultranet.

© Copyright UltraNet Internet Services 1999 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze digitale publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of op enigerlei andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan deze digitale publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer.
Alle materialen, software en informatie op deze site wordt "zoals het is" verstrekt zonder enige garantie. UltraNet garandeert op geen enkele wijze de volledigheid of juistheid van verstrekte informatie of materialen. UltraNet behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder opgave van redenen veranderingen in deze site, de aangeboden informatie, producten/diensten en prijzen aan te brengen. De aangeboden informatie kan verouderd zijn en UltraNet is niet gehouden om de informatie te actualiseren. De aangeboden informatie kan refereren aan producten of diensten die niet in uw land verkrijgbaar zijn.

Links naar andere websites.
Eventuele links naar derden op deze website, zijn slechts als service aan u opgenomen. Indien u deze links gebruikt, dan verlaat u deze website. UltraNet is niet voortdurend actueel op de hoogte van de inhoud van deze sites, heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor deze sites of de inhoud ervan. UltraNet staat op geen enkele manier garant voor sites van derden of voor informatie, software of andere producten, materialen of andere resultaten dan wel gevolgen die voortvloeien uit het gebruik ervan. Indien u besluit om gebruik te maken van sites die gelinkt zijn aan deze web site, dan doet u dat geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid.
UltraNet, haar leveranciers en alle op deze web site opgenomen derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade onverschillig door welke oorzaak en van welke aard ook, die is ontstaan in verband met of ten gevolge van het gebruik van, het niet kunnen gebruiken van of de resultaten van het gebruik van de UltraNet web site, voor zover de wet niet dwingendrechtelijk anders bepaalt. De gebruiker van de UltraNet web site vrijwaart UltraNet, haar medewerkers en uitvoerders tegen alle vorderingen en kosten terzake.

Algemeen.
UltraNet behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of aan te passen. Bezoek deze pagina regelmatig om u op de hoogte te stellen van de voorwaarden die op dat moment gelden. Bepaalde hier vermelde voorwaarden kunnen vervangen worden door specifieke voorwaarden die gelden voor specifieke onderdelen op bepaalde pagina's op deze website.

Laatste update: mei 2003

N.B.: Indien u een link wilt opnemen naar de UltraNet website, dient u te voldoen aan de 'richtlijnen voor het linken naar de UltraNet website'.

<<< Terug

 UltraNet. Betrouwbaar!
Ultranet logo
 © 2010 UltraNet Internet Services bv                 Beijert 20-A - 1411 RB Naarden - T: 035 6970230 - F: 035 6946861 - Email: info@ultranet.nl